Rapporter

Din avgränsning ger 11 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:16 Recent Research on EMF and Health Risk

  Sixteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2021...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:18 Strålsäkerhetsmyndighetens mobila mätningar av radiovågor under åren 2012-2020

  SSM perspektiv Sammanfattning Radiovågor används för att sända information trådlöst. Det gäller exempelvis radio, TV, mobiltelefoni och trådlösa datornätverk. Radiovågor finns därför överallt i vår omgivning och styrkan varierar kraftigt med geografisk position. Även tidpunkten på dygnet, veckan eller...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:12 Magnetfält runt nätstationer

  SSM perspektiv Bakgrund Transformatorstationer (TRAFO) kan i sitt närområde ge starkt förhöjda magnetfält. Ibland placeras sådana stationer relativt nära bostadsmiljöer och även stationer placerade i bostadshus förekommer. De stationer som placeras på detta sätt är stationer som ger en spänningstransformation från ca 11...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:11 Kartläggning av stöldskyddslarmbågar

  SSM perspektiv Bakgrund Stöldskyddslarmbågar i butiker och bibliotek använder magnetfält för att detektera aktiva larmetiketter. 2006 presenterade myndigheten en kartläggning av allmänhetens exponering för magnetfält från larmbågar (rapport SSI 2006:03). I undersökningen identifierades fyra olika tekniker; akustomagnetiska (AM),...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:08 Recent Research on EMF and Health Risk

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientifc Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks in relation to exposure to electromagnetic fields and provides the authority with advice on assessing possible health risks. The Council gives guidance when the authority must give an opinion on policy matters when...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:04 Recent Research on EMF and Health Risk, Fourteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2019

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientific Council on electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks in relation to exposure to electromagnetic fields and provides the Authority with advice on assessing possible health risks. The Council gives guidance when the Authority must give an opinion on policy matters when...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:26 Analysis of trends in brain tumour incidence in Sweden

  SSM perspective Background In the past few years, a discussion has been ongoing in both the research community and the media as to whether exposure to radiowaves from the use of mobile phones has an impact on the incidence of brain tumours in the general population. Ever since the introduction of mobile phones in the 1980s, their use has increased dramatically and has now spread to almost all...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:08 Recent Research on EMF and Health Risk, Thirteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2018

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientific Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks with a correlation to exposure to electromagnetic fields and provides the Authority with advice on assessing possible health risks. The Council gives guidance when the Authority must give an opinion on policy matters when...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:09 Recent Research on EMF and Health Risk, Twelfth report from SSM's Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2017

  Background The Swedish Radiation Safety Authority's (SSM) Scientific Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks with a correlation to exposure to electromagnetic fields, and provides the Authority with advice on assessing possible health risks. The Council gives guidance when the Authority must give an opinion on policy matters when scientific testing...

  Innehållstyp: Publikationer