Rapporter

Välj innehållstyp

Välj område

Välj år

Välj utgivare

SSM

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2011:28 Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling

    Frågan om avveckling, inklusive rivning, av den kärntekniska anläggningen vid Ranstadsverket aktualiserades successivt under 2006–2008. Det visade sig då att det rådde oklarhet om vilket eller vilka bolag som kunde ha ansvar för denna avveckling, ekonomiskt såväl

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2009:29e Swedish national plan for the management of all radioactive waste

    The Swedish Radiation Safety Authority has been assigned by the government to develop a national plan for the management of all radioactive waste. This report was presented to the government 30 June 2009. The report has been developed in coordination with representatives from other authorities,

    Innehållstyp: Publikationer