Rapporter

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007

    Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s och kärnkraftbolagens program för forskning, utveckling och demonstration - Fud-program 2007. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s återkoppling

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2008:01 Myndigheternas granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar

    Detta dokument redovisar SKI:s och SSI:s granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar. Myndigheternas syfte med denna granskning är att bedöma om SKB:s inledande platsundersökningar har tillräcklig omfattning, håller tillräckligt

    Innehållstyp: Publikationer