Rapporter

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1999:17 SSI:s ställningstaganden i slutförsvarsfrågan

    I takt med att Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKEs) metod- och platsvalsprocess utvecklats till konkreta studier - bl a förstudier i ett antal kommuner samt ett kapsellaboratorium i Oskarshamn - har SSI i allt högre grad kommit att efterfrågas av kommunföreträdare

    Innehållstyp: Publikationer
  • 99:12 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1998

    Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 1998 uppdragit åt SKI att i samarbete med Statens strålskyddsinstitut (SSI) senast den 15 april 1999 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. Föreliggande redovisning

    Innehållstyp: Publikationer