Rapporter

Välj innehållstyp

Välj område

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 5 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2012:69 Magnetfält i bostäder

  Studien har gjorts inom ramen för myndighetens miljöövervakningsprogram på området elektromagnetiska fält. Syftet med studien var att uppskatta magnetfältsnivåer i svenska bostäder. Lågfrekventa magnetfält från bland annat järnväg,

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:40 Förutsättningar att dra lärdom av inträffade händelser inom sjukvård

  Studien visade att det största hindret för att åstadkomma en effektiv utredningsverksamhet inom sjukvård ligger i sjukvårdens organisatoriska strukturer och den rådande kulturen. Även om de avdelningar som studerats till största delen anger att klimatet är

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:23 Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården

  Landstingen lever inte upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav när det gäller strålsäkerhet. Det innebär att det inom hälso- och sjukvården finns brister i strålsäkerheten som kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter och personal.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:14 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2011

  Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:04 Förslag till nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet

  Denna rapport innehåller en beskrivning av en nationell modell för klinisk revision av strålbehandlingsverksamhet i Sverige och konsekvenserna av dess införande. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer inom statsförvaltningen och

  Innehållstyp: Publikationer