Rapporter

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

SSM

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2004:15 Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna, revision

    Rapporten innehåller ett reviderat program för omgivningskontroll för de fyra kärnkraftverken, anläggningarna i Studsvik samt Westinghouse Electric Sweden AB:s anläggningar i Västerås. Omgivningskontrollen ska ge en fortlöpande beskrivning av halten av...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2004:11 Tillsynsrapport 2002–2003

    Rapporten redovisar SSI:s tillsyn av i första hand avfalls- och miljöfrågor vid de kärntekniska anläggningarna under åren 2002 och 2003. Inspektionerna vid de kärntekniska anläggningarna sammanfattas och ett antal större ärenden och aktuella projekt...

    Innehållstyp: Publikationer