Rapporter

Din avgränsning ger 10 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

  Sammanfattning Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:46 Assessment of data and criteria for cladding burst in loss-of-coolant accidents

  Ali R. Massih, Lars Olof Jernkvist SSM English...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

  Projektet har genomförts dels som en litteraturstudie och dels som en intervjuserie vid svenska kärnkraftverk. Litteraturstudien resulterade i en beskrivning av viktiga komponenter inom området säkerhetskultur, faktorer som anses möjliggöra eller förhindra att en god säkerhetskultur uppnås samt metoder och arbetssätt för att utveckla och förbättra...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:20 An evaluation of high-temperature creep of zirconium alloys: data versus models

  In this report Dr Massih presents correlations for creep in different phases of zirconium alloys and also presents a general solution to the difficulty of accurately describing the material properties in phase transition for several zirconium alloys. Based upon superplasticity relations, models are adapted to fit with experimental data for materials in transition regions. The creep models are...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:24 Modelling of nuclear fuel cladding under loss-of-coolant accident conditions

  We present a unified model for calculation of zirconium alloy fuel cladding rupture during a postulated loss-of-coolant accident in light water reactors. The model treats the Zr alloy solid-to-solid phase transformation kinetics, cladding creep deformation, oxidation and rupture as a function of temperature and time in an integrated fashion during the transient. The fuel cladding material...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:03 The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in February 2012

  The Swedish Government decided on January 22, 2009 to mandate the Swedish Radiation Safety Authority, SSM, to apply for an international review of the Author-ity and its areas of supervision, an ‘IRRS’ (Integrated Regulatory Review Service) carried out by the International Atomic Energy Agency (IAEA). On February 25, 2009, SSM made a formal request to the IAEA for an IRRS in Sweden. The time...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2011:16 Modelling of ultrasonic testing of cracks in cladding

  During the last two decades, SSM has supported research to develop a model for the non-destructive test situation based on ultrasonic technique. Such a model is important in many ways, for example to supplement and plan experimental studies and to perform parametric studies in qualification situation. Modeling can be a useful tool when the inspection system shall be technically justified.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2011:13 Investigation of Discrete-Fracture Network Conceptual Model Uncertainty at Forsmark

  Flow modelling using alternative assumptions regarding conceptual and parametric uncertainty in the spatial and structural relationships among fractures indicates elevated flow rates and groundwater velocities to deposition holes compared to SKB’s flow modelling results. Simulated sampling of fractures in boreholes does not indicate any reason to exclude the proposed spatial and structural...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:39 Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner

  Eurokoder, som är gemensamma europeiska standarder för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar, utarbetas av den Europeiska Standardiseringskommittén (CEN) och ges i Sverige ut av det svenska institutet för standarder (SIS). Sverige, liksom de andra CEN-medlemsländerna, är i färd med att ersätta sina...

  Innehållstyp: Publikationer