Rapporter

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2007:14 Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

    Utvärderingen av Säker strålmiljö är ett bidrag till Miljömålsrådets samlade bedömning av det nationella miljömålsarbetet. Rapporten beskriver och bedömer strålmiljön i Sverige, införda styrmedel, genomförda åtgärder...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

    Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och...

    Innehållstyp: Publikationer