Rapporter

Välj innehållstyp

Välj område

Välj år

Välj utgivare

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1985:26 Light Resin Curing Devices -A Hazard Evaluation

    This report has been worked out in an effort to give answers to some of the questions concerning curing devices used in the odontology. Recently such questions have frequently been submitted to the Institute of Radiation Protection and have mainly dealt with hazards from an ergophthalmologic...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1985:08 Radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial

    Denna rapport redovisar samtliga aktivitetsbestämningar av byggnadsmaterial som har utförts vid statens strålskyddsinstitut (SSI) under åren 1962 och 1972 t.om. 1984. Proverna har undersökts med avseende på de naturligt förekommande radionukliderna 232Th, 226Ra...

    Innehållstyp: Publikationer