Rapporter

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 3 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1994:28 ”SKIFTNYCKELN”

  Denna uppsats beskriver utvecklingen av en metod för bedömning och analys av kommunikation och samspel i kontrollrum på ett kärnkraftverk. Utifrån en övergripande litteraturgenomgång samt intervjuer med berörd personal vid KSU (Kärnkraft-Säkerhet­

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:02 Magnetfält från barnkuvöser och barnvärmebäddar

  I undersökningen mättes magnetfälten från fyra olika barn kuvöser samt en växelströms- och en likströmsmatad barnvärmebädd. Mätningarna påvisade en starkt varierande, Inhomogen magnetfältsfördelning i kuvöserna. Tre kuvöser

  Innehållstyp: Publikationer
 • 94:01 Detektering och storleksbestämning av slutna sprickor – Litteraturstudie

  /Publikationer/Rapport/Sakerhat-vid-karnkraftverken/1994/9401-Detektering-och-storleksbestamning-av-slutna-sprickor--Litteraturstudie/ T. Zetterwall, C J Borgenstam SKI Svenska

  Innehållstyp: Publikationer