Rapporter

Din avgränsning ger 13 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1995:60 Reliability of Piping System Components -Volume 3: A Bibliography of Technical Papers and Reports Related to Piping Reliability

  Reflecting on older analysis practices, passive components failures seldom receive explicit treatment in PSA. to expand the usefulness of PSA and to raise the realism in plant and system models the Swedish Nuclear power Inspectorate has undertaken a multi-year research project to establish a comprehensive passive components database, validate failure rate parameter estimates and model...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:32 Stråldoser och markbeläggning i Sverige efter en stor kärnkraftolycka

  Statens strålskyddsinstitut (SSI) har av Energikommissionen fått uppdraget att belysa de möjliga konsekvenserna av radioaktiva utsläpp frän en svensk kärnkraftreaktor i händelse av ett svårt härdhaveri. I uppdraget ingick också att diskutera synen pil risksituationen i världen, samt att referera vad som sagts i tidigare viktigare utredningar.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

  Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt av vattnet under bildning av vätgas. Kvartsprovrör innehållande rent vatten och...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:19 Non-destructive Assay of Spent BWR Fuel with High-resolution Gamma-ray Spectroscopy

  A method, based on high-resolution gamma-ray spectroscopy, has been developed for verification of burnup, cooling time, power history and, to some extent, the initial enrichment of spent BWR fuel. It is shown that, provided that the power history is known and corrected for, bumup and cooling time can be verified with accuracies within 3% and 60 days, respectively, for cooling times up to about...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 95:63 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1994-95

  Enligt proposition 1990/91:88 om energipolitiken skall regeringen varje år i budgetpropositionen redovisa drifts- och säkerhetsförhållanden vid de svenska kärnkraftreaktorerna. Regeringen har i regleringsbrevet uppdragit åt SK! att, i samarbete med Statens strålskyddsinstitut (SS!) årligen senast den 15 november till regeringen redovisa säkerhetsoch...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:70 Crack Characterisation for In-service

  During in-service inspection by non destructive testing the reliability is highly dependent on how the equipment is adjusted to the specific object and to the anticipated crack features. The crack feature and morphology vary widely between different cracking mechanisms and between material types, in which the cracks appear. The major objective of this study was to characterise a number of...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:20 En bedömning av hälso- och miljösituationen i gruvsamhället Krasnokamensk, östra Sibirien, Ryssland

  En svensk delegation, under ledning av Statens strålskyddsinstitut (SSI), har besökt ett urangruvedistrikt, Krasnokamensk i östra Sibirien, för att söka fakta i frågor om uranbrytningens inverkan på hälsa och miljö i området. Delegationens uppfattning är att uranframställningen som sådan i området inte har någon signifikant...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:15 Determination of the Neutron and Photon Dose Equivalent at Work Places in Nuclear Facilities of Sweden

  The radiation fields in nuclear power plants consist of a mixture of photons and neutrons of various energies. A detector is usually constructed to respond to one type of radiation only and is usually useful in a limited energy range . .This is especially so for neutrons. Accurate descriptions of the radiation envirorunent are therefore very complicated to obtain. During the last decade great...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:12 Förslag till kursplan för tillståndsbunden utbildning i strålskydd

  Till tillstånd att bedriva verksamhet med strålning avseende medicinsk röntgendiagnostik finns villkor knutna. Ett av dessa villkor avser krav på utbildning av personaf. Tillståndshavaren skall ha skriftligt dokumenterade rutiner för erforderlig utbildning av personal. På sjukhusen har detta döpts till "körkortsutbildning". Vid systembesiktningar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 95:61 Reliability of Piping System Components. Volume 4: The Pipe Failure Event Database

  R. Nyman, S. Erixon, B. Tomic, B. Lydell SKI English...

  Innehållstyp: Publikationer