Rapporter

Din avgränsning ger 12 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1996:70 Risks from Nuclear Waste

  The first part of this review discusses the importance of risk. Man seems to have a longing for risks, like a part of the human nature. If risks are missing, they have to be invented, as needed parts in the emotional attraction of sports, amusement parks, traveling, etc.; this is the emotional part of risk. There is also a rational part of risk, in selecting such objects in ordinary life big...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:71 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1995-96

  Revisionsavställningarna för vissa av reaktorerna blev längre än vad som var planerat detta år, till följd av utökade kontroller och reparationer. Detta har påverkat drifttillgängligheten. Antalet rapporterade händelser har legat på oförändrad nivå jämfört med tidigare år. Sex händelser har klassificerats...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1996:78 Hantering av radioaktivt avfall i Sverige före år 1980 samt radium och radiumavfall fram till år 1996

  På uppdrag av Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut har Kemakta Konsult gjort en utredning om hanteringen av radioaktivt avfall i Sverige fram till år 1980 samt hanteringen av radium och radiumavfall fram till år 1996. Ett relativt stort antal personer som var verksamma under den aktuella tiden har intervjuats under arbetets gång. För avfall...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1996:26 Status för gjutet rostfritt stål i äldre svenska kärnkraftverk

  En sammanställning av tillståndet för komponenter i gjutet rostfritt stål har gjorts. Bakgrunden till rapporten är de sprickor som upptäckts i ventil- och pumphus i huvudcirkulationskretsarna i Oskarshamn 1. Syftet med det utförda arbetet är att fil en bild av kunskapsläget när det gäller större gjutna komponenter hos i första hand...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1996:08 Contamination and Radiation Exposure, Evaluation and Measures in the Nordic Countries after the Chernobyl Accident

  In the night 25/26 April1986 it all started. The radioactive releases from Chernobyl reached the Nordic countries late 27 April. At noon the following day all the world knew that an accident had occurred - two and a half days after it started. In April.l986 there was, generally speaking, quite a high level of preparedness for nuclear accidents in the Nordic countries but still, as it was...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:01 Tio år efter kärnkraftolyckan i Tjernobyl

  Radiologiska konsekvenser och svensk beredskap mot framtida olyckor...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:51 The Flooding Incident at the Ågesta Pressurized Heavy Water Nuclear Power Plant

  This report is a Master's thesis in Nuclear Reactor Engineering to be submitted to the SKi (Swedish Nuclear Power Inspectorate). The work has been performed at the Division of Nuclear Power Safety, KTH,Stockholm. It is an independent investigation of the consequences of the flooding incident at the Agesta HPWR, in Stockholm, Sweden, which occurred on the 1st of May 1969. The issue was raised...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:40 Status and Use of PSA in Sweden

  The performance and use of PSA:s in Sweden goes back about two decades. During all of this time, the field of PSA has been developing intensively, both internationally and within Sweden. The latest years have been characterised by an increased use of PSA models and results, and by major extensions of existing PSA models. The aim of this document is to describe PSA in Sweden with respect to...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:50 Forskningsprogram angående härddiagnostik med neutronbrusmetoder. Etapp 2. Slutrapport.

  I. Pázsit, N. S. Garis, O. Thomson SKI Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:63 Riskanalys i ett MTO-perspektiv

  SKI Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer