Rapporter

Din avgränsning ger 14 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1997:38 Lokalsamhällets beslutsfattande om kärnavfallet

  Denna rapport har författats med ekonomiskt stöd av Nationelle samordnaren på kärnavfalls området (M1996:C, Miljödepartementet) och Statens kärnkraftinspektion. Den har emellertid en förhistoria. I samband med planeringen av disciplinprogrammet Demokrati i förändring, som leds av professor Gunnel Gustafsson, Umeå, var Evert Vedung inne på...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:40 Aging of Electrical Components in Nuclear Power Plants

  The purpose of the study reported in SKl Technical Report 93:39 was to evaluate qualification methods for application to components intended to be installed in the containment of nuclear power plants. The study included application of Arrhenius' criterion for thermal aging as well as methodologies for updating (curve-matching, ongoing qualification). This report reviews the results of...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna varierar och otsakas av strålfältets geometri. Mlltstorheterna har väldokumenterade...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda lok. Det visade sig att magnetfälten var starkare i äldre lok än i modernare loktyper.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:12 Study of International Published Experiences in Joining Copper and Copper-alloys

  This study has revealed a number of joining processes to be used when manufacturing copper-canisters for the final storage of high level nuclear waste. However, the decision on which material and which joining process to be used has to be based on the design criterions. The welding procedure has to be qualified i.e, it shall be demonstrated whether the procedure is capable of fulfilling...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:01 Utvärdering av radonavskiljare. Effekt på radon i dricksvatten från bergborrade brunnar

  Rapporten redovisar resultat från en utvärdering av nio olika typer av radonavskiljare som våren 1996 fanns att köpa i Sverige. Samtliga utvärderade radonavskiljare reducerar radonhalten i inkommande vatten med 95 - 99%. Dock har så gott som alla visat sig ha vissa tekniska brister. Vid utvärderingen har sammanlagt 32. i bruk varande radonavskiljare besökts.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:05 SKI SITE-94

  The Swedish Industry program for deep geological disposal of spent nuclear fuel and high-level radioactive waste is now in the early stages of the site selection process, with feasibility studies underway in 5 to 10 municipalities. According to the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co., SKB (SKB RD&D Programme, 1995), the ongoing siting process involves selection of two sites for...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 97:25 Projekt Yttre Händelser Slutrapport

  A. Angner SKI Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 97:26 3rd edition Reliability of Piping System Components

  Ralph Nyman, Damir Hegedus, Bojan Tomic, Bengt Lydell SKI English...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 97:26 1st edition Reliability of Piping System Components

  Ralph Nyman, Damir Hegedus, Bojan Tomic, Bengt Lydell SKI English...

  Innehållstyp: Publikationer