Rapporter

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1999:51 Kostnadsberäkning av diupförvaringav det använda kärnbränslet

    Enligt finansieringslagen skall kärnkraftföretagen, i praktiken Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), årligen till Statens kärnkraftinspektion (SKI) lämna en beräkning över kostnaderna för att omhänderta det använda kärnbränslet...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1999:17 SSI:s ställningstaganden i slutförsvarsfrågan

    I takt med att Svensk Kärnbränslehantering ABs (SKEs) metod- och platsvalsprocess utvecklats till konkreta studier - bl a förstudier i ett antal kommuner samt ett kapsellaboratorium i Oskarshamn - har SSI i allt högre grad kommit att efterfrågas av kommunföreträdare...

    Innehållstyp: Publikationer