Rapporter

Din avgränsning ger 43 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2010:12 An Evaluation of Models of Bentonite Pore Water Evolution

  The pore-water composition of a KBS-3 bentonite buffer may gradually change as a result of reaction between groundwater and buffer minerals. The rather minor occurrences of the most rapidly reacting minerals in the buffer will have the most immediate and observable influences, but contributions

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009

  Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) regleringsbrev ska myndigheten senast den 3 maj 2010 till regeringen redovisa strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken. Föreliggande rapport utgör denna redovisning. SSM:s samlade bedömning är att

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:10 Översikt av nationell och internationell kravbild avseende brandskydd på kärnkraftverk och hur dessa tillämpas i svensk kärnkraftindustri

  De nationella föreskrifterna gällande säkerhet på kärnkraftsanläggningar har historiskt behandlat brandskydd på en mycket övergripande nivå och den gällande kravbilden i tillståndshavares SAR, STF, ledningssystem har utvecklats under lång

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:09 Copper Thermodynamics in the Repository Environment up to 130˚C

  The mechanisms of copper corrosion for a KBS-3 repository for spent nuclear fuel need to be known with a high level of confidence. This is because the overall rate of copper canister corrosion (accounting for corroding species concentrations, geochemical conditions and the mass transport

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:08 Development of COLLAGE 3

  The issue of colloid-facilitated radionuclide transport (CFRT) was last addressed by the Swedish nuclear regulators (SKI at that time, now integrated into SSM) in 2001 – 2002. SKI had commissioned the Collage code with subsequent development as Collage 2. This code was employed to investigate

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:07 Indicators of safety culture – selection and utilization of leading safety performance indicators

  Safety indicators play a role in providing information on organizational performance, motivating people to work on safety and increasing organizational potential for safety. The aim of this report is to provide an overview on leading safety indicators in the domain of nuclear safety. The report

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:06 Upphandling inom kärnkraftsindustrin, kvalitet, säkerhet och beslutsfattande

  Upphandling av tjänster eller annan inhyrd personal eller utrustning såsom byggnadsdelar, komponenter, system är att betrakta som en del av den kärntekniska verksamheten och ska därmed omfattas av ledningssystemet med tillhörande nödvändiga instruktioner (Strålsäkerhetsmyndighetens

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:05 Discrete-Feature Model Implementation of SDM-Site Forsmark

  SSM has been following the investigations of the two candidate sites for a repository for spent nuclear fuel that the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) have been undertaking. SKB has reported the results of the investigations as site descriptive models. These models will

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:04 Utredning och kartläggning av krav för lyftanordningar inom kärnteknisk anläggning

  SSM kommer att utveckla sina krav inom området lyftanordningar och denna utredning och kartläggning av internationella krav kommer att ligga till grund för detta arbete. En orsak till att utvecklingen behöver ske nu är att SSM under 2011 kommer att granska en ansökan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:03 Forskningsstrategi 2010-2014

  Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag omfattar frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, säkerhet i kärnteknisk verksamhet samt nukleär icke-spridning. För att myndigheten ska

  Innehållstyp: Publikationer