Rapporter

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2010:39 Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner

    Eurokoder, som är gemensamma europeiska standarder för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar, utarbetas av den Europeiska Standardiseringskommittén (CEN) och ges i Sverige ut av det svenska institutet för standarder...

    Innehållstyp: Publikationer