Rapporter

Din avgränsning ger 14 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2010:04 Utredning och kartläggning av krav för lyftanordningar inom kärnteknisk anläggning

  SSM kommer att utveckla sina krav inom området lyftanordningar och denna utredning och kartläggning av internationella krav kommer att ligga till grund för detta arbete. En orsak till att utvecklingen behöver ske nu är att SSM under 2011 kommer att granska en ansökan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:03 Forskningsstrategi 2010-2014

  Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag omfattar frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, säkerhet i kärnteknisk verksamhet samt nukleär icke-spridning. För att myndigheten ska

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:02 Metodutveckling för integrerad validering

  Denna rapport har skrivits på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Syftet var att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten avseende metodutveckling inom Human Factors området rörande integrerad validering vid kontrollrum. Referensram för arbetet har varit

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:01 Licensing of safety critical softwarefor nuclear reactors

  – Common position of seven European nuclear regulators and authorised technical support organisations

  Innehållstyp: Publikationer