99:47 SKI:s yttrande över SKB:s forsknings- och utvecklingsprogram