00:34 Remissyttrande över SKB:s säkerhetsanalyser SR 97 och SFL 3-5