01:12 Utredning kring förekomst av organiskt material, metaller och kemikalier i SFR