2003:22 Uppföljning för åren 2000-2002 av undersökning av produktivitetsutvecklingen vid driften av CLAB

Uppföljning för åren 2000-2002 av undersökning av produktivitetsutvecklingen vid driften av CLAB