2006:20 Kärntekniska kostnadsstudier avseende dekontaminering och nedläggning Mellanförvaret för använt kärnbränsle i Studsvik