2008:03 Myndigheternas granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar

Detta dokument redovisar SKI:s och SSI:s granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar. Myndigheternas syfte med denna granskning är att bedöma om SKB:s inledande platsundersökningar har tillräcklig omfattning, håller tillräckligt hög kvalitet och omfattar de data som behövs för kommande säkerhetsanalyser.

För att tillmötesgå önskemål från platsvalskommunerna har myndigheterna också försökt klargöra om en plats har sådana uppenbara svagheter att den sannolikt inte kommer att klara myndighetskraven. Målgrupper för granskningen är Oskarshamns och Östhammars kommun samt SKB.