2012:64 Finansiella aspekter vid avveckling av kärnkraftverk (BWR)

I studien presenteras i vilka situationer som en parametrisk ansats är tillämplig. Resonemang sätts in i en autentisk kontext genom att referenser görs till de förberedande aktiviteter som idag genomförs vid Barsebäcksverket. En tentativ slutsats är att den valda metoden är lämplig för att göra uppskattningar av de framtida kostnader för avveckling för kärnkraftverk som fortfarande är i drift. En fördel med metoden är att den är kostnadseffektiv, men en nackdel är att det krävs utveckling av databaser med referenskostnader.