2015:24 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner, DNB. Rapporten som är baserad på Eurokoderna publicerades som SSM rapport 2014:06

För att ytterligare förbättra DNB och för att säkerställa att dess anvisningar tillämpas på ett korrekt sätt har SSM gett Scanscot Technology AB uppdraget att vidareutveckla och förtydliga vissa delar i DNB.