2015:28 Utvärdering av materialdata för befintliga betongkonstruktioner - med inriktning på verifiering av förankringar vid kärntekniska anläggningar

Bakgrund

I de Svenska kärnkraftverken finns ett stort antal fästplattor som är ingjutna alternativt eftermonterade. Fästplattan består av en förankringsplatta med tillhörande betonginfästning. Kapaciteten för flera av de viktigare brottmoderna för betonginfästningar styrs av hållfastheten hos omgivande betong. Betongens hållfasthet kan fastställas utifrån betongkvalitet angiven på ursprunglig bygghandling samt ursprunglig alternativt ny provning. Forskningsarbetet har finansierats av SSM.

Syfte

Forskningsprojektets syfte är att visa på möjligheterna att utföra en tillförlitlig utvärdering av betongens materialparametrar med fokus på planering, utförande och utvärdering av in-situ provning. Bakgrund I de Svenska kärnkraftverken finns ett stort antal fästplattor som är ingjutna alternativt eftermonterade. Fästplattan består av en förankringsplatta med tillhörande betonginfästning. Kapaciteten för flera av de viktigare brottmoderna för betonginfästningar styrs av hållfastheten hos omgivande betong. Betongens hållfasthet kan fastställas utifrån betongkvalitet angiven på ursprunglig bygghandling samt ursprunglig alternativt ny provning. Forskningsarbetet har finansierats av SSM.