2001:05 Försvarets forskningsanstalt och planerna på svenska kärnvapen

En reviderad engelsk version av denna rapport finns, se SKI Report 01:33.