2002:19 Kärnvapenforskning i Sverige. Samarbetet mellan civil och militär forskning, 1974-1972

Den här rapporten finns även på engelska:
2002:18 Nuclear Weapons Research in Sweden. The Co-operation between Civilian and Military Research, 1947-1972