2003:15 Produktion av tungt vatten - En analys ur exportkontrollsynpunkt