2007:45 Icke-spridning och kärnämneskontroll

Det kompendium som nu föreligger kommer att användas både inom och utom landet som kursmaterial vid utbildningar. Det är delvis ett resultat av ESARDA:s (European Safeguards Research and Development Association) arbetsgrupp TKM (Training and knowledge management) som årligen utbildar studenter från hela Europa. Avsikten är även att använda det i samband med utbildningar i forna Sovjetstater och andra internationella samfund. Inom landet ges numera kurser vid Uppsala universitet som använder detta utbildningsmaterial.