2016:32 Forskning inom teknisk kärnämneskontroll vid Uppsala universitet under 2014–2015

Gruppen vid Uppsala universitet för Fissionsdiagnostik och kärnämneskontroll har forskat kring olika metoder för att verifiera använt kärnbränsle, men även deltagit i utvecklingen av koncept för kärnämneskontroll för smältsalt reaktorer. Rapporten beskriver fyra forskningsområden närmare och sammanfattar verksamheten som har genomförts inom respektive område.