Sök

Visar 313 sökträffar på ”radon”

Sortera på:

Relevans Datum
 • Radon

  Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer ... lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som...

  Innehållstyp: Artiklar
 • Radon

  Radon är en radioaktiv gas som inte luktar, syns eller smakar. Det går att mäta radon med en särskild mätare. När en människa andas in radon kan delar ... strålning till lungorna och radonet kan därför orsaka lungcancer. Personer som röker har lungor som är känsligare för radon. Risken att drabbas av lungcancer...

  Innehållstyp: Artiklar
 • Nationell handlingsplan för radon

  Nationell handlingsplan för radon Arbetsmiljöverket • Boverket • Folkhälsomyndigheten • Livsmedelsverket Sveriges geologiska undersökning • Swedac • ... • Strålsäkerhetsmyndigheten Förord Radon i inomhusluften beräknas varje år orsaka omkring 500 lungcancerfall i Sverige. Det är därför angeläget...

  Innehållstyp: Dokument
 • Radon i vatten

  geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten Augusti 2016 Sida 2 Innehåll Vad är radon? .......................................... ... .................................................. 3 Fritidsboende och radon i vatten ...............................................................

  Innehållstyp: Dokument
 • Högsäsong för radonmätning

  Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för ... Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för höga halter radon är att mäta. Mätningen...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Hur farligt är radon?

  Augusti 2016 Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och när radon bildas kan gasen ta sig upp till ... och in i våra byggnader. När radon i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar som är radio- aktiva metallatomer. Radon ökar risken för lungcancer När...

  Innehållstyp: Dokument
 • Vad är radon?

  Radon är en radioaktiv gas med beteckning 222 Rn som bildas när radium sönderfaller. Radium bildas i sin tur från naturligt förekommande uran i berggrund ... berggrund och jordarter. Radon har en halveringstid på 3,8 dagar, en tillräckligt lång halveringstid för att radonet ska hinna transporteras till inomhusluften...

  Innehållstyp: Artiklar
 • Beställning och avgifter för kalibrering och exponering av radonmätare

  Radonlaboratoriet vid Strålsäkerhetsmyndigheten kan kalibrera och exponera dina radonmätare för radon i luft. ... Radonlaboratoriet vid Strålsäkerhetsmyndigheten kan kalibrera och exponera dina radonmätare för radon i luft.

  Innehållstyp: Artiklar
 • Vägen till ett radonfritt boende

  ett ohälsosamt boende. Juli 2016 Sida 2 Innehåll Är det farligt med radon? ....................................................................... ... Swedish Radiation Safety Authority Juli 2016 Sida 3 Radon – ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radio­ aktiva grundämnet radium...

  Innehållstyp: Dokument
 • Allmänheten och radon

  2017-12-22 Rapport Medvetenhet om radon - hushåll Strålsäkerhetsmyndigheten © Demoskop AB 2017 Om undersökningen 2 Syfte Att mäta allmänhetens ... allmänhetens kunskaper om och attityder till radon Metod Slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel Målgrupp Allmänheten, med särskilt fokus på småhusägare Antal...

  Innehållstyp: Dokument