Nationell strålsäkerhetsdag 2021

Tio år sedan olyckan i Fukushima – om industrin och myndighetens lärdomar 

Konferensen är avslutad

Se sändningen i efterhand på SSM:s Yotube-kanal. 

Program

 • Välkommen

  Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier hälsar välkomna
 • Vad orsakade olyckan i Fukushima Daiichi?

  Jan Hanberg, enhetschef Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Hur påverkades det japanska samhället?

  Tidigare ambassadörerna i Japan Lars Vargö och Stefan Noreén berättar om situationen och efterspelet under och efter olyckan.
 • Hur påverkades den globala kärnkraftsindustrin av kärnkraftsolyckan?

  Agneta Rising, tidigare VD för World Nuclear Association (WNA)
 • Läget idag till följd av olyckan

  Jan Johansson, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Vad säger den samlade forskningen om hälsokonsekvenserna?

  Eva Forssell-Aronsson, Professor vid Göteborgs universitet och ledamot i FN:s vetenskapliga strålningskommitté (UNSCEAR), presenterar de viktigaste slutsatserna i UNSCEAR rapporten Fukushima 10 år.
 • Vad har kärnkraftsindustrin och Strålsäkerhetsmyndigheten lärt sig av olyckan?

  Panelsamtal med:
  - Björn Linde, VD Forsmarks kraftgrupp AB och Ringhals AB
  - Johan Lundberg, VD Oskarshamns kärnkraftsgrupp AB
  - Agneta Rising, tidigare VD för World Nuclear Association 
  - Michael Knochenhauer, avdelningschef Strålsäkerhetsmyndigheten
 • 11.10, paus 10 minuter

 • Nya beredskapszoner kring de svenska kärnkraftverken 

  Jan Johansson, Catarina Danestig Sjögren Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Moderna och heltäckande föreskrifter för kärnkraftsreaktorer

  Aino Obenius-Mowitz, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • De långsiktiga och framtida utmaningarna för ökad strålsäkerhet

  Framtida utmaningar för det svenska energilandskapet - och kärnkraftens roll i det
  Robert Andrén, GD Energimyndigheten - scenarier för framtida svensk energiproduktion

  Naturskyddsföreningens syn på kärnkraftens framtid
  Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

  Reflektioner från konferensen
  Björn Linde, VD Forsmarks kraftgrupp AB och Ringhals AB
  Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige
  Nina Cromnier, GD Strålsäkerhetsmyndigheten