Frågor och svar om elektromagnetiska fält (EMF)

Din avgränsning ger 18 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Är mikrovågor vid torkning farligt?

  Om man använder torkmaskinen fel kan i värsta fall människor och husdjur skadas. Det som då händer är att energin från mikrovågorna värmer kroppen så att brännskada kan uppstå. Därför ställs stora krav på den som torkar med mikrovågor. Läs mer om mikrovågstorkning: Mikrovågstorkning...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vad säger Strålsäkerhetsmyndigheten om elöverkänslighet?

  Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker med elektromagnetiska fält om gällande referensvärden respekteras. För hälsofrågor, kontakta din vårdcentral.

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Behöver jag hålla avstånd till router, wifi och liknande datornätverk?

  Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker gällande strålning från wifi, därför finns det heller inte några rekommendationer om att hålla avstånd till en router eller liknande. Det spelar ingen roll var i rummet en router finns eller hur ofta den är påslagen. Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Finns det några strålskyddsrelaterade hälsorisker vid användning av mobil?

  Det har genomförts omfattande forskning nationellt och internationellt utan att några strålskyddsrelaterade hälsorisker med mobiltelefonanvändning har kunnat säkerställas. Incidenstrender för hjärntumörer ger inte något stöd för att mobilsamtal skulle öka risken för hjärntumör. Det finns dock en liten osäkerhet...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Utsätts jag för skadlig strålning från mina trådlösa hörlurar?

  Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker med radiovågor från trådlösa hörlurar eller liknande produkter om gällande referensvärden respekteras. Det är tillverkaren som har ansvar för att lagar efterlevs, att deras produkter inte ska medföra hälsorisker och att referensvärden inte överskrids. Strålsäkerhetsmyndigheten...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Är det skillnad i exponering av radiovågor mellan trådlösa hörlurar och trådbundna hörlurar?

  Det finns inga säkerställda strålskyddsrelaterade hälsorisker med radiovågor från trådlösa hörlurar så länge referensvärdena inte överskrids. Det är tillverkaren som har ansvar för att lagar efterlevs, att deras produkter inte ska medföra hälsorisker och att referensvärden inte överskrids. Trådlösa...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vilket ansvar har Strålsäkerhetsmyndigheten för radiovågor i samhället?

  Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom områdena magnetfält och trådlös teknik, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Vårt ansvar omfattar allmänhetens exponering av radiovågor. Läs mer om magnetfält och trådlös teknik: Magnetfält och trådlös...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vem är ansvarig för exponering av radiovågor på arbetsplatsen?

  Arbetsmiljöverket ansvarar för magnetfält och trådlös teknik på arbetsplatser. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats: Elektromagnetiska fält - Arbetsmiljöverket...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vem är ansvarig för att referensvärden inte överskrids för till exempel mobiltelefoner och andra produkter?

  Det är tillverkaren som ansvarar för att referensvärden inte överskrids av deras produkter. Detta gäller till exempel mobiltelefoner och wifi. Vårt ansvar ligger i just hälsoriskbedömningen av denna typ av strålning. Vi ansvarar också för att ha koll på de exponeringsnivåer som allmänheten utsätts för.  Det gör...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Finns det hälsorisker kopplat till elektricitet?

  Det finns inga vetenskapligt säkerställda hälsorisker med elektromagnetiska fält om gällande referensvärden respekteras. För hälsofrågor, kontakta din vårdcentral: Välja vårdmottagning - 1177 Vårdguiden Du kan läsa om det senaste forskningsläget i rapporter från vetenskapliga rådet för elektromagnetiska...

  Innehållstyp: Frågor och svar