Frågor och svar om radon

Välj område

Välj år

Visar 17 sökträffar på Frågor och svar om radon

Sortera på:

Relevans Datum
 • Måste radonmätaren (spårfilmsdosor/ elektroniska mätinstrument) vara kalibrerade?

  En kalibrering säkerställer att mätresultatet är tillförlitligt. Om mätresultatet ska användas för ett myndighetsbeslut ska radonmätare vara kalibrerade. Läs mer om kalibrering av radoninstrument i dessa metodbeskrivningar: Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser Metodbeskrivning för mätning av radon i...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Får man använda kontinuerlig elektronisk mätinstrument i stället för spårfilmsdosor för långtidsmätning/uppföljande mätning?

  Ja, om de är kalibrerade och uppfyller vissa kvalitetskrav. Läs mer om radoninstrument i dessa metodbeskrivningar: Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vilket mätinstrument ska jag välja vid mätning av radonhalten?

  Strålsäkerhetsmyndigheten får inte rekommendera ett specifikt mätinstrument, men vi rekommenderar att mätinstrumenten uppfyller vissa krav: är kalibrerat, CE märkt, uppfyller (elektronisk) IEC standard. Läs mer: Mätning av radon i bostäder...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • När är radonhalten för hög?

  I Sverige har vi en referensnivå på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Det betyder att åtgärder bör vidtas i bostäder där radonhalten ligger över referensnivån, för att få ner radonhalten så lågt som det är rimligt och möjligt. Läs mer om referensnivå och gränsvärden: Referensnivå och gränsvärden...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Jag har hört talas om radonbidrag, hur får jag det?

  Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Jag är intresserad av ett hus på en viss adress, finns det en radonkarta för området?

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger radioaktivitet i berg, jord och grundvatten och du kan hitta kartor på deras hemsida om radon SGU. Markradonkartorna är för oprecisa för att det ska gå att dra slutsatser om hur radonförhållandena är för exempelvis en viss tomt. Det finns även tillräckligt med markradon i hela...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Går det att upptäcka om min lungcancer beror på min bostad som har höga radonhalter?

  Det finns inget sätt att bevisa att ett specifikt lungcancerfall beror på en ökad radonexponering. Risken för lungcancer orsakat av radon ökar däremot med radonexponering och fördubblas när man bor under en lång tid (decennier) i en bostad med radonhalt på 600 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) jämfört med en bostad utan radon. Läs...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vi har blåbetong i väggar i vår lägenhet, hur farligt är det och vad kan man göra?

  Det finns olika sorter av blåbetong som tillverkades mellan 1929 och 1975 på olika platser i landet. Halten av radium är förhöjd i blåbetong och den varierar i de olika blåbetongsorterna. Radium sönderfaller till radongas som kommer ut i luften och kan orsaker förhöjda radonhalter i inomhusluft. Att du har blåbetongväggar i din lägenhet...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vi har bytt fönster i vårt hus, kan det påverka radonhalten i bostaden?

  Nya fönster kan påverka in- och utflödet av luft (luftomsättningen) till huset vilket därmed kan påverka radonhalten. Vid all renovering och nybyggnation, som exempelvis fönsterbyte rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att radonhalten mäts igen.

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vårt hus har radonhalter på 400 becquerel per kubikmeter, hur farligt är det?

  Vid långtidsexponering (decennier) ökar risken för lungcancer med 16 procent för varje 100 becquerel per kubikmeter radon i inomhusluft. Att bo länge i ett hus med 400 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) ökar därför risken för lungcancer med 64 procent jämfört med en bostad utan radon. Läs mer om hälsorisker med radon: Hälsorisker...

  Innehållstyp: Frågor och svar