Nyheter

Visar 84 sökträffar på nyheter från 2021 och framåt

Sortera på:

Relevans Datum
 • Kärnkraftverket OKG AB har stärkt förutsättningarna för ett strålsäkert arbete

  Strålsäkerhetsmyndigheten gör i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2023 bedömningen att kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG AB) har en strålsäkerhet som är tillfredsställande och att bolaget stärkt sin förmåga att genomföra förbättringar.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Westinghouse Electric Sweden har en strålsäkerhet som är acceptabel

  Den kärntekniska verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden bedrivs på ett acceptabelt sätt utifrån ett strålsäkerhetsperspektiv. Det visar den samlade strålsäkerhetsvärderingen för de senaste tre årens verksamhet hos bolaget. Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterat också att det finns brister hos bolaget att hantera och behov...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell granskning av Sveriges hantering av radioaktivt avfall fastställd

  Ett internationellt team av experter har utfört en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer när det gäller det nationella ramverket för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Nu har det internationella atomenergiorganet IAEA fastställt rapporten med expertteamets slutsatser.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Skolgårdars utformning kan skydda barn från för mycket sol

  Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Inbjudan: Vetenskapliga rådet för UV-frågor presenterar sin årliga rapport

  Välkomna till ett seminarium där årets rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd om ultraviolett strålning presenteras.

  Innehållstyp: Nyheter
 • De som reser långt bränner sig mest

  Andelen svenskar som brände sig i solen under 2022 har ökat sedan året innan. Det är fortsatt under utlandssemestrar som svenskarna utsätter sig för mest riskfyllt beteende, ofta genom att vistas 4-5 timmar i solen mitt på dagen, då solen är som starkast. Det visar resultatet från Strålsäkerhetsmyndighetens årliga...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB får sänkt betyg

  Det senaste årets tillsyn av strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB visar på allvarliga brister. Den bedömningen gör Strålsäkerhetsmyndigheten i den samlade värderingen för 2023. Samtidigt fungerar delar av verksamheten väl och totalt sett bedöms strålsäkerheten vara ”acceptabel”.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bra rutiner för uppföljning av potentiella strålskador inom sjukvården

  Det finns bra rutiner inom sjukvården för att följa upp patienter som riskerar att få reaktioner på huden efter en så kallad interventionell röntgenprocedur. Men rutinerna är ibland svåra att upprätthålla, vilket i vissa fall beror på att det är långt mellan tillfällena då det finns risk för en hudskada. Det visar...

  Innehållstyp: Nyheter
 • IAEA har fastställt IRRS-granskning

  FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forsmarks Kraftgrupp har en anläggning i gott skick med stabil drift

  Strålsäkerhetsmyndigheten gör i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2023 bedömningen att Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) kommit långt i sitt åtgärdsarbete kopplat till organisation, ledning och styrning. Tydliga effekter kan nu ses på samtliga nivåer i organisationen.

  Innehållstyp: Nyheter