Nyheter

Visar 245 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Nivåer av radioaktiva ämnen i svenska luftfilter normala igen

  I slutet av juni rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten att låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätts i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat mätresultaten till FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA). Senare mätningar har visat

  Innehållstyp: Nyheter
 • Njut av solen utan att bränna dig – Sanny visar hur

  Strålsäkerhetsmyndigheten lanserar i dag kampanjen ”Sanny”, som ska uppmärksamma den breda publiken på solens skadliga UV-strålar. Syftet med kampanjen är att påminna människor om att ta hand om sig i solen, och på sikt minska antalet hudcancerfall. Myndighetens

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ringhals AB har goda förutsättningar att fortsätta driva Ringhals 3 och 4

  Ringhals AB (RAB) uppfyller i huvudsak kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning. Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat brister, men de har liten betydelse för strålsäkerheten. Vidare bedömer myndigheten att RAB har förutsättningar

  Innehållstyp: Nyheter
 • Svenska barns förbättrade solvanor kan minska risken för hudcancer

  Forskning visar att svenska barns solskyddsbeteende har förbättrats under 2000-talet. Något som kan leda till att färre kommer att utveckla malignt hudmelanom i framtiden. Det visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterar svenska mätvärden till IAEA

  Den 23 juni rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten att låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 mätts upp i Sverige under vecka 24. De nivåer som uppmätts innebär inte någon fara för människor

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2020: Tillfredställande strålsäkerhet på OKG

  Strålsäkerheten vid OKG AB:s tre reaktorer är fortfarande tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Mycket låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätta i Sverige

  Mycket låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 uppmättes under vecka 24 i Sverige. I dagsläget går det inte att fastställa ursprunget till de uppmätta värdena. De nivåer som uppmätts är så

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande rutiner inom industriell radiografering

  Flera av de incidenter vid radiografisk provning som har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019 beror på avsaknad av rutiner eller att de rutiner som finns inte följs. Incidenter har även inträffat på grund av defekter i utrustning och säkerhetssystem

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2020: Tillfredställande strålsäkerhet på Ringhals

  Strålsäkerheten på Ringhals AB (RAB) är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering. Det innebär att myndighetens värdering inte har förändrats sedan föregående

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya beredskapszoner införs runt svenska kärnkraftverk

  I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens förslag har regeringen beslutat om nya beredskapszoner för verksamheter med joniserande strålning. Runt de svenska kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon med en ungefärlig

  Innehållstyp: Nyheter