Nyheter

Visar 288 sökträffar på nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Kl 06:10 - Händelse vid kärnkraftverk i Ukraina

  Med anledning av händelserna vid kärnkraftverket i Zaporizhzhya i sydöstra Ukraina har Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation samlats. Vi följer händelseutvecklingen och uppdaterar löpande vår webbplats med information. Inga förhöjda strålningsnivåer...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Händelse vid kärnkraftverk i Ukraina

  Klockan 04:51 Med anledning av händelserna vid kärnkraftverket i Zaporizjzja i sydöstra Ukraina håller Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation på att samlas.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ansvar för historiskt radioaktivt avfall är utrett

  Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att utreda ansvaret för historiskt radioaktivt avfall. Myndigheten har även utrett vem som bör bära kostnaderna och ger förslag på åtgärder.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Beslutat: Nya, moderna föreskrifter för kärntekniska anläggningar i Sverige

  Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier har fattat beslut om de nya föreskrifterna för konstruktion, värdering och redovisning av strålsäkerhet samt drift av kärnkraftsreaktorer. Dessutom har beslut fattats om nya föreskrifter om...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

  Under 2022 har Strålsäkerhetsmyndigheten totalt tre miljoner kronor att fördela till  ideella miljöorganisationer som sökt ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Nu startar årets ansökningsförfarande. Senast den 14 januari...

  Innehållstyp: Nyheter
 • I sin helhet strålsäker verksamhet på Studsvik Nuclear AB

  Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering för Studsvik Nuclear AB (SNAB) för perioden september 2018 till juni 2021. Myndighetens samlade bedömning är att SNAB ur ett strålsäkerhetsperspektiv i huvudsak bedrivit...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Uppemot 330 000 bostadshus kan ha radonhalter som överskrider referensnivån

  En studie som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 småhus i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån. Det är fler än vad tidigare undersökningar visat.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nytt ansvar för tillsyn av säkerhetsskyddslagen – det här gäller för verksamhetsutövare

  Ändringar i säkerhetsskyddsförordningen leder till att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) från och med i dag 1 december tar över ansvaret för att granska och inspektera kärntekniska verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten svarar på remiss om slutförvar vid Forsmark

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har svarat på regeringens remiss rörande Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark. Myndigheten anser att de i remissen ingående...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

  Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och i grundvattnet. Markradon är den vanligaste källan till radon i inomhusluft och också den som kan ge högst radonhalt. Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som producerades fram till...

  Innehållstyp: Nyheter