Nyheter

Visar 138 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Störningshandbok för tryckvattenreaktorer på gång

  Strålsäkerhetsmyndigheten satsar drygt tre miljoner kronor för att tillsammans med Ringhals AB finansiera utvecklingen av en störningshandbok för tryckvattenreaktorer (PWR). Genom att användas både som utbildningsmaterial och som uppslagsverk kommer Störningshandboken PWR att bidra till ökad

  Innehållstyp: Nyheter
 • Föreläggande om utredning av de konsekvenslindrande systemens tillgänglighet

  Strålsäkerhetsmyndigheten vill höja tillgängligheten i kärnkraftverkens konsekvenslindrande system. Därför har myndigheten förelagt Sveriges tre kärnkraftverk i drift att utreda konsekvenserna av att minska den maximala tillåtna tiden för att utföra reparationer med reaktorn kvar i drift, samt av

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten avslutar SKB:s föreläggande om åtgärdsprogram

  Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat den fjärde redovisningen av Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) åtgärdsprogram. Myndigheten konstaterar att SKB:s företagsledning under 2017 och 2018 utvecklat sitt arbetssätt och nu har ett tydligt ägarskap över hela företagets verksamhet inklusive

  Innehållstyp: Nyheter
 • Rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4 godkänd

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Ringhals AB:s kompletterade säkerhetsredovisning och ansökan om rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4.

  Innehållstyp: Nyheter
 • MTO-forskare i Lund får 3,5 miljoner i forskningsstöd

  För att stötta en kompetensuppbyggnad inom området människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning på strålsäkerhet har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat att ge 3 513 000 kronor i forskningsstöd under tre år till Åsa Ek vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

  Innehållstyp: Nyheter
 • 6,4 miljoner till doktorandtjänster inom strålskydd till Göteborgs och Stockholms universitet

  Två doktorandtjänster inom strålskydd kommer att få finansiellt stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, en vid Göteborgs universitet och en vid Stockholms universitet. Stödet är på 800 000 kronor om året per tjänst i fyra år.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2018: SKB har förbättrat strålsäkerheten inom flera områden

  Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) bedriver verksamheten vid sina anläggningar på ett antingen acceptabelt eller tillfredställande sätt. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som värderat strålsäkerheten inom 17 olika områden och sammanställt en strålsäkerhetsvärdering för SKB:s anläggningar

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2018: strålsäkerheten på OKG är acceptabel

  Strålsäkerheten vid OKG AB (OKG) är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående års värdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen: säkerhetskultur och slutförvar

  Hur kan man kravställa god säkerhetskultur? Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle? Det är rubrikerna på de två seminarier Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar under årets Almedalsvecka. Slutförvarsseminariet arrangeras tillsammans med Kärnavfallsrådet.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten ökar strålsäkerheten i omvärlden

  2017 har Strålsäkerhetsmyndigheten drivit projekt för att höja kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet i Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Georgien och Moldavien. Projekten har inneburit att risken för radioaktiva utsläpp som kan drabba Sverige har minskat.

  Innehållstyp: Nyheter