Nyheter

Visar 257 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Strålsäkerhetsmyndigheten skickar förslag till nya föreskrifter för kärnkraftreaktorer på formell remiss

  Den 1 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förslag till tre nya föreskrifter på formell remiss. Föreskriftersförslagen  rör konstruktion, analys och drift av kärnkraftreaktorer, och är tänkta att börja tillämpas...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Svensk Kärnbränslehantering AB har förutsättningar att driva Clab och SFR strålsäkert till 2028

  Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) uppfyller i huvudsak kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning avseende det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Strålsäkerhetsmyndigheten...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nivåer av radioaktiva ämnen i svenska luftfilter normala igen

  I slutet av juni rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten att låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätts i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat mätresultaten till FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA). Senare mätningar har visat...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Njut av solen utan att bränna dig – Sanny visar hur

  Strålsäkerhetsmyndigheten lanserar i dag kampanjen ”Sanny”, som ska uppmärksamma den breda publiken på solens skadliga UV-strålar. Syftet med kampanjen är att påminna människor om att ta hand om sig i solen, och på sikt minska antalet hudcancerfall. Myndighetens...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ringhals AB har goda förutsättningar att fortsätta driva Ringhals 3 och 4

  Ringhals AB (RAB) uppfyller i huvudsak kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning. Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat brister, men de har liten betydelse för strålsäkerheten. Vidare bedömer myndigheten att RAB har förutsättningar...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Svenska barns förbättrade solvanor kan minska risken för hudcancer

  Forskning visar att svenska barns solskyddsbeteende har förbättrats under 2000-talet. Något som kan leda till att färre kommer att utveckla malignt hudmelanom i framtiden. Det visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterar svenska mätvärden till IAEA

  Den 23 juni rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten att låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 mätts upp i Sverige under vecka 24. De nivåer som uppmätts innebär inte någon fara för människor...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2020: Tillfredställande strålsäkerhet på OKG

  Strålsäkerheten vid OKG AB:s tre reaktorer är fortfarande tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Mycket låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätta i Sverige

  Mycket låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 uppmättes under vecka 24 i Sverige. I dagsläget går det inte att fastställa ursprunget till de uppmätta värdena. De nivåer som uppmätts är så...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande rutiner inom industriell radiografering

  Flera av de incidenter vid radiografisk provning som har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019 beror på avsaknad av rutiner eller att de rutiner som finns inte följs. Incidenter har även inträffat på grund av defekter i utrustning och säkerhetssystem...

  Innehållstyp: Nyheter