Nyheter

Visar 252 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Svenska barns förbättrade solvanor kan minska risken för hudcancer

  Forskning visar att svenska barns solskyddsbeteende har förbättrats under 2000-talet. Något som kan leda till att färre kommer att utveckla malignt hudmelanom i framtiden. Det visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterar svenska mätvärden till IAEA

  Den 23 juni rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten att låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 mätts upp i Sverige under vecka 24. De nivåer som uppmätts innebär inte någon fara för människor...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2020: Tillfredställande strålsäkerhet på OKG

  Strålsäkerheten vid OKG AB:s tre reaktorer är fortfarande tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Mycket låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätta i Sverige

  Mycket låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 uppmättes under vecka 24 i Sverige. I dagsläget går det inte att fastställa ursprunget till de uppmätta värdena. De nivåer som uppmätts är så...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande rutiner inom industriell radiografering

  Flera av de incidenter vid radiografisk provning som har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019 beror på avsaknad av rutiner eller att de rutiner som finns inte följs. Incidenter har även inträffat på grund av defekter i utrustning och säkerhetssystem...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2020: Tillfredställande strålsäkerhet på Ringhals

  Strålsäkerheten på Ringhals AB (RAB) är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering. Det innebär att myndighetens värdering inte har förändrats sedan föregående...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya beredskapszoner införs runt svenska kärnkraftverk

  I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens förslag har regeringen beslutat om nya beredskapszoner för verksamheter med joniserande strålning. Runt de svenska kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon med en ungefärlig...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Rutinmässig drift efter effekthöjning av Forsmark 2 godkänd

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Forsmarks Kraftgrupp AB:s kompletterade säkerhetsredovisning och ansökan om rutinmässig drift efter effekthöjning av Forsmark 2.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2020: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

  Strålsäkerheten på Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten skänker skyddsutrustning till vården

  Strålsäkerhetsmyndigheten skänker utrustning till Svenska Röda Korset, som är i färd med att bygga upp ett lager av skyddsutrustning i Jönköping. Därifrån kommer utrustningen sedan att distribueras till de sjukvårdsinrättningar som har...

  Innehållstyp: Nyheter