Nyheter

Visar 113 sökträffar på nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Strålsäkerhetsmyndigheten lägger grunden för långsiktigt hållbarhetsarbete

  I samband med uppdateringen av myndighetens miljöutredning från 2015 utökas den till en hållbarhetsutredning för att lägga grunden för fortsatt långsiktigt hållbarhetsarbete. På så sätt svarar myndigheten inte bara upp till författningskravet att hålla miljöutredningen aktuell, utan har också utrett och identifierat...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ökad kunskap om uppskattning av exponering från radioaktiva ämnen vid ESS i Lund – viktig för beredskapen i händelse av en olycka

  Forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) utanför Lund är under uppbyggnad och kommer när den är i drift att skapa ett stort antal ovanliga radioaktiva ämnen. Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare i en studie visat vilka radioaktiva ämnen som skulle kunna ha störst påverkan på allmänheten vid en allvarlig olycka. I...

  Innehållstyp: Nyheter
 • OKG Aktiebolag har en anläggning i gott skick

  Strålsäkerhetsmyndigheten gör den samlade bedömningen att OKG i stort har en anläggning i gott skick. Det visar rapporten med Strålsäkerhetsmyndighetens årliga samlade värdering av strålsäkerheten vid OKG.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner provdrift med höjd effekt i reaktor Forsmark 1

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Forsmarks Kraftgrupp AB:s förnyade säkerhetsredovisning och ansökan om provdrift upp till och med 3075 MW termisk effekt av reaktor Forsmark 1. Den granskning som myndigheten har gjort inför beslutet gäller det första steget av effekthöjningen med provdrift upp till 113 % termisk effekt (3075...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftverket Zaporizjzja har el på nytt

  Som följd av att kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina igår, torsdag, tappade kontakten med elnätet stoppades de två reaktorer som var i drift. Kontakt med elnätet återupprättades senare under gårdagen och kärnkraftverket är nu strömförsörjt enligt uppgift från internationella atomenergiorganet IAEA.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina har kopplats bort från elnätet

  Strålsäkerhetsmyndigheten har under dagen fått information om att kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina har kopplats bort från elnätet. Kärnkraftverket är byggt för att kunna kopplas bort från det yttre elnätet. Kylningen tillgodoses med hjälp av reservkraft.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Stort intresse för internationell sommarkurs i strålskydd - 60 deltagare från 35 länder

  Den här veckan genomförs en internationell strålskyddsutbildning vid Stockholms universitet. Utbildningen arrangeras av OECD:s kärnenergibyrå, NEA, i samarbete med Stockholms universitet och Strålsäkerhetsmyndigheten, som finansierar kursen.  Kursdeltagarna får fördjupade kunskaper om strålskyddsprinciper, hur strålskyddet är...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Samlad värdering visar att strålsäkerheten vid Barsebäck Kraft AB är tillfredsställande

  En ny rapport för tiden 2019 till 2021 visar att både anläggning och verksamhet bedöms ha tillfredsställande strålsäkerhet och att den utvecklats positivt sedan förra rapporten. För Barsebäck Kraft AB (BKAB) genomförs den samlade strålsäkerhetsvärderingen vart tredje år.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ökad användning av UVC-lampor under pandemin inte helt utan risker

  Under covid-19-pandemin har användningen av så kallade UVC lampor ökat, både på vårdinrättningar och bland privatpersoner. UVC-ljus används för att desinficera luft, vatten och ytor genom att de förstör virus och bakterier. Men om tekniken inte används på rätt sätt kan den skada hud och ögon. Dessutom kan användningen...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB är tillfredsställande

  Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering 2022 bedöms att anläggningen är i gott skick och att verksamheten åtgärdar brister när de upptäcks.

  Innehållstyp: Nyheter