Nyheter

Visar 179 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår beredskapsplanering kring ESS

  Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att en beredskapszon på ungefär 700 meter kring European Spallation Source (ESS) inrättas när anläggningen tas i rutinmässig drift. Förslaget har tagits fram i samråd med Lunds kommun.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av Studsvik Nuclear AB 2018

  Verksamheten vid Studsvik Nuclear AB har i stort sett bedrivits enligt gällande krav och strålsäkerheten bedöms inte vara hotad. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering som myndigheten presenterat för

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten värd för internationellt möte om kärnsäkerhetsskydd

  Inom ramen för G7-staternas Globala partnerskap mot spridning av massförstörelsevapen träffas representanter från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge, Finland och Ukraina för att diskutera det internationella samarbetet i Ukraina inom

  Innehållstyp: Nyheter
 • Stort intresse för strålskyddsexpertmöte – fler möten arrangeras

  Intresset för strålskyddsexpertmötet som arrangeras den 24 oktober har varit över förväntan. Det har lett till en fulltecknad deltagarlista och en kölista för dem som inte kunnat beredas plats. För att möta intresset arrangerar myndigheten under

  Innehållstyp: Nyheter
 • Temporärt kontor öppnar i Katrineholm

  Den 1 oktober öppnar Strålsäkerhetsmyndigheten ett temporärt kontor på Köpmangatan i Katrineholm. Där kommer myndighetens Katrineholmskontor att finnas till februari 2019, då det blivande huvudkontoret är färdigrenoverat.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Alltför få mäter radon

  Endast en av tre småhusägare har mätt radon i sitt hem trots att nästan nio av tio är medvetna om att radon kan vara hälsofarligt. Dessutom känner mindre än hälften av dem som röker till att radon är särskilt farligt för rökare.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Dag om radon för dig som arbetar med radonfrågor

  Det händer mycket på radonområdet i Sverige. En ny nationell handlingsplan presenterades i våras, den 1 juni trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft och i och med det förändrades ansvaret för tillsynsvägledningen.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forskningsmiljöer inom strålsäkerheten underfinansierade

  Samhällskritiska forskningsområden inom strålsäkerhet är i dag underfinansierade och utbildningar är hotade. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten när uppdraget att utreda förutsättningarna att upprätthålla en nationell kompetens

  Innehållstyp: Nyheter
 • Tydligare ansvarsfördelning för vårdutbildningarnas strålningsinslag efterfrågas

  Vårdens kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet fungerar väl överlag men ansvarsfördelning mellan myndigheter, inklusive lärosäten, vad gäller innehållet i de vårdutbildningar för yrkesgrupper som innefattar strålning

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftssektorn har fortsatt stort kompetensbehov

  Kärnkraftsbranschen har en tid skildrats som en nedläggningsverksamhet, men industrin planerar att driva sex reaktorer ett par decennium framåt. Branschen har därför långsiktiga behov av kärnteknisk kompetens, speciellt inom långtidsdrift, avveckling och avfallshantering.

  Innehållstyp: Nyheter