Nyheter

Visar 217 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Tillfredställande strålsäkerhet på OKG

  Strålsäkerheten vid OKG AB:s tre reaktorer är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering och höjer därmed förgående års betyg.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår ändringar i strålskyddslagen

  För att genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) ska vara fullständigt krävs ändringar i strålskyddslagen. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sin slutrapport till regeringen, där myndigheten föreslår att strålskyddslagen

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Barsebäck uppfyller strålsäkerhetskrav

  Verksamheten vid Barsebäck Kraft AB (BKAB) utvecklas positivt och uppfyller gällande krav på strålsäkerhet i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande kunskaper om hudcancer leder till sämre prognos hos äldre

  Äldre löper större risk än yngre att drabbas av olika former av hudcancer. Dessutom är överlevnaden sämre hos de äldre patienterna. Sen diagnos, svagare immunsystem men även kunskapsluckor om karakteristika och tidiga alarmsymptom hos just äldre

  Innehållstyp: Nyheter
 • UV-rådets senaste rapport presenterad

  Den som vill bättra på sina vitamin D-nivåer gör det säkrare genom att äta vitamin D-rika livsmedel än genom UV-exponering. Dessutom är det högre risk att äldre personer drabbas av malignt hudmelanom och de har sämre överlevnad i sjukdomen.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Avvecklingsresan del 3 – Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet?

  Måndagen den 27 maj är det dags för den tredje delen i Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. Den här gången kommer samtalet att handla om det som drift och avveckling av kärnkraft resulterar i, förvar av radioaktivt

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Tillfredställande strålsäkerhet på Ringhals

  Strålsäkerheten på Ringhals AB:s fyra reaktorer är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering. Det innebär att värderingen inte har förändrats sedan föregående

  Innehållstyp: Nyheter
 • Låga nivåer av cesium-137 uppmätta i Sverige

  Låga nivåer av det radioaktiva ämnet cesium-137 uppmättes under vecka 17 i Sverige. De uppmätta nivåerna innebär inte någon risk för människor eller miljö. Detektionerna av cesium-137 skedde under samma tidperiod som partikelhalterna i luften

  Innehållstyp: Nyheter
 • 1,8 miljoner till forskning om radionuklider genererade vid ESS

  I den planerade forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund kommer specifika radionuklider, som inte förekommer i andra verksamheter med joniserande strålning, att genereras. Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser 1,8 miljoner kronor till forskning för

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

  Strålsäkerheten på Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter