Nyheter

Visar 113 sökträffar på nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Lika många brände sig – men tendens mot sundare solvanor

  Svenskarna prioriterar sin hälsa. Samtidigt är andelen svenskar som bränt sig under 2021 densamma som under 2020 – men allt fler upplever att det inte är hälsosamt att bli solbrun. Det är den största attitydförändringen som setts i svenska solvanor sedan 2016, visar Strålsäkerhetsmyndighetens rapport ”Sveriges solvanor 2021”.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forsmarks anläggning är i gott skick

  Driften vid Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har varit stabil och händelser med påverkan på djupförsvarets första nivå har minskat i antal. En signifikant brist finns som gäller transport- och personslussens hållfasthet. FKA har även arbete kvar med att förstärka organisation, ledning och styrning då det ännu är för tidigt...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Tre av fyra områden uppnås inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö – men hudcancerfallen fortsätter att öka

  Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar i den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö att målen inom strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält kommer att uppnås till 2030. Målet inom det fjärde området, ultraviolett (UV) strålning, bedöms dock inte vara möjlig...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår 21 insatser för att trygga kompetensen inom strålsäkerhet

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram ett förslag för kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet för den kommande tioårsperioden. Förslaget innehåller totalt 21 prioriterade insatser för att trygga kompetensen inom en rad områden som berör så väl kärnkraft, krisberedskap som medicinsk...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bättre uppföljning och förbättringsarbete ger högre strålsäkerhet

  Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för perioden 2018 till 2021. Summerat är det SKB:s ökade förmåga att följa upp avvikelser, brister och förbättringsområden som ligger till grund för en högre värdering jämfört...

  Innehållstyp: Nyheter
 • I huvudsak strålsäker verksamhet på Svafo

  Strålsäkerhetsmyndighetens samlade värdering är att AB Svafo i huvudsak bedrivit verksamheten på ett strålsäkert sätt och enligt gällande krav på strålsäkerhet. Myndigheten konstaterar också att strålsäkerheten utvecklats på ett positivt sätt, och publicerar nu en rapport som redovisar den samlade...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Förbättrad kunskap om härdsmältor stärker strålsäkerheten på sikt

  För att bibehålla och utveckla den höga strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftverken bedrivs sedan början av 1990-talet forskning inom svåra haverier. Den senaste rapporten från svenska APRI-projektet (Accident Phenoma of Risk Importance) visar flera framsteg för att förstå processerna bättre. En lärdom från ett verkligt...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Förtydligande 10 mars 2022: Med anledning av elavbrott vid Tjernobyl – inga strålsäkerhetskonsekvenser för Ukraina eller Sverige

  Strålsäkerhetsmyndigheten har under dagen fått information om elavbrott vid anläggningen Tjernobyl i Ukraina. I Tjernobyl finns idag inga reaktorer i drift. På platsen finns ett lager med använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att ett elavbrott i Tjernobyl inte kommer att leda till några radiologiska utsläpp på...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kl 07:30- SSM bekräftar - branden vid kärnkraftverk i Ukraina är släckt

  Den tidigare branden på kärnkraftverket i Zaporizhzhya har släckts och inga förhöjda strålningsnivåer har rapporterats runt anläggningen i Ukraina eller i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) följer läget och uppdaterar informationen på webbplatsen ssm.se löpande.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kl 06:10 - Händelse vid kärnkraftverk i Ukraina

  Med anledning av händelserna vid kärnkraftverket i Zaporizhzhya i sydöstra Ukraina har Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation samlats. Vi följer händelseutvecklingen och uppdaterar löpande vår webbplats med information. Inga förhöjda strålningsnivåer har rapporterats i Sverige.

  Innehållstyp: Nyheter