Nyheter

Visar 183 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Intresseorganisationer, forskare och mobilindustri bjuds in till möten om 5G

  Som ett led i arbetet med att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G, har Strålsäkerhetsmyndigheten bjudit in intresseorganisationer, forskare och mobilindustri

  Innehållstyp: Nyheter
 • Sveriges nationalrapport om åldringshantering vid kärnkraftreaktorerna granskad

  I en tematisk granskning på EU-nivå har Sveriges nationalrapport om åldringshantering vid de svenska kärnkraftreaktorerna granskats. Övriga medlemsländers rapporter har granskats samtidigt och ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group)

  Innehållstyp: Nyheter
 • Så granskade myndigheten Ringhals ansökan att återstarta R2 efter bottenplåtsreparationer

  Med anledning av uppmärksamhet i media beskriver Strålsäkerhetsmyndigheten här sin hantering och granskning kopplat till allvarliga skador på en bottenplåt i Ringhals 2:s reaktorinneslutning. Detta var under åren 2014-2016 ett mycket

  Innehållstyp: Nyheter
 • 3,8 miljoner till doktorandtjänst i experimentell nanodosimetri

  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) får 3,8 miljoner kronor i forskningsbidrag för att finansiera en doktorandtjänst inom experimentell nanodosimetri. Projektet löper 2018-2023.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår beredskapsplanering kring ESS

  Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att en beredskapszon på ungefär 700 meter kring European Spallation Source (ESS) inrättas när anläggningen tas i rutinmässig drift. Förslaget har tagits fram i samråd med Lunds kommun.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av Studsvik Nuclear AB 2018

  Verksamheten vid Studsvik Nuclear AB har i stort sett bedrivits enligt gällande krav och strålsäkerheten bedöms inte vara hotad. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering som myndigheten presenterat för

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten värd för internationellt möte om kärnsäkerhetsskydd

  Inom ramen för G7-staternas Globala partnerskap mot spridning av massförstörelsevapen träffas representanter från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge, Finland och Ukraina för att diskutera det internationella samarbetet i Ukraina inom

  Innehållstyp: Nyheter
 • Stort intresse för strålskyddsexpertmöte – fler möten arrangeras

  Intresset för strålskyddsexpertmötet som arrangeras den 24 oktober har varit över förväntan. Det har lett till en fulltecknad deltagarlista och en kölista för dem som inte kunnat beredas plats. För att möta intresset arrangerar myndigheten under

  Innehållstyp: Nyheter
 • Temporärt kontor öppnar i Katrineholm

  Den 1 oktober öppnar Strålsäkerhetsmyndigheten ett temporärt kontor på Köpmangatan i Katrineholm. Där kommer myndighetens Katrineholmskontor att finnas till februari 2019, då det blivande huvudkontoret är färdigrenoverat.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Alltför få mäter radon

  Endast en av tre småhusägare har mätt radon i sitt hem trots att nästan nio av tio är medvetna om att radon kan vara hälsofarligt. Dessutom känner mindre än hälften av dem som röker till att radon är särskilt farligt för rökare.

  Innehållstyp: Nyheter