Nyheter

Visar 217 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Kommuner och länsstyrelser bjuds in till seminarium om radon

  Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljösamverkan arrangerar seminarier om radon och den nya lagstiftningen på området. Seminarierna arrangeras i Stockholm, Karlstad, Alvesta, Göteborg samt i norra delen av landet och vänder sig främst till dig som jobbar med kommunal

  Innehållstyp: Nyheter
 • Anmälningsplikten senareläggs till den 9 april

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att anmälningsplikten för vissa verksamheter senarelagts till den 5 mars 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta ytterligare, till den 9 april 2019. Skälet är att den nya avgiftsförordningen,

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till högre strålsäkerhet i Östeuropa

  På uppdrag av regeringen bedriver Strålsäkerhetsmyndigheten grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland. Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2018 genomfört en omfattande projektverksamhet. Myndigheten har

  Innehållstyp: Nyheter
 • Premiär för Strålsäkert – en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten

  I en ny podcast, Strålsäkert, tar Strålsäkerhetsmyndigheten upp olika aspekter av strålning. Det första avsnittet, som handlar om radon, lanseras i dag.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Röntgenkliniker kan förbättra patientstrålskyddet

  Strålskyddet för patienter som genomgår datortomografiundersökningar vid landets röntgenkliniker kan förbättras om gällande bestämmelser i framtiden följs i högre grad än idag. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens sammanställning

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forskningssatsningar inom strålskydd, svåra haverier och kärnämneskontroll

  Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsplan för 2019 är fastställd och det är nu klart vilken forskning som myndigheten kommer att finansiera under året. Myndigheten planerar nya satsningar på forskartjänster inom strålskydd, svåra haverier och

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner OKG:s återkommande helhetsbedömning

  OKG AB uppfyller i huvudsak kraven på återkommande helhetsbedömning och bedöms ha förutsättning att driva anläggningarna på ett strålsäkert sätt till nästa helhetsbedömning år 2027. Ett antal brister har identifierats och ska

  Innehållstyp: Nyheter
 • Transporter av radioaktiva ämnen ger fortsatt låga doser till allmänhet och personal

  FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) rekommenderar att medlemsländerna med jämna mellanrum utvärderar hur hög dos människor utsätts för till följd av transporter av radioaktiva ämnen. Den senaste utvärderingen genomförd i Sverige visar

  Innehållstyp: Nyheter
 • Påfrestande för organisationen att flytta delar av verksamheten till Katrineholm

  Färre inspektioner, ökade kostnader för lokaler, internt utvecklingsarbete som fått stå tillbaka och förlust av kompetenser inom vissa områden. Att flytta delar av verksamheten till Katrineholm har varit påfrestande för organisationen men det har även

  Innehållstyp: Nyheter
 • Anmälningsplikten senareläggs till den 5 mars

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen

  Innehållstyp: Nyheter