Nyheter

Visar 257 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Nya riktlinjer ska minska antalet onödiga röntgenundersökningar

  I samband med den internationella radiologidagen den 8 november startar den europeiska samarbetsorganisationen HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) en kampanj för att minska antalet onödiga röntgenundersökningar. För att underlätta...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu övar Sverige totalförsvaret

  Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer, däribland Strål­säker­hets­myndigheten, övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SKB:s ansökan om utökat slutförvar

  Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat och tillstyrker Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR). Granskningen visar att SKB:s utbyggnad och drift av anläggningen...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forsknings- och kompetensbehov i fokus vid Nationella strålsäkerhetsdagar

  Den 6-7 november arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten Nationella strålsäkerhetsdagar på Norra Latin i Stockholm. Under två dagar samlas företrädare från lärosäten, offentlig förvaltning och industri för att ta del av aktuell forskning...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nationell handlingsplan om åldringshantering vid kärnkraftsreaktorerna har lämnats in

  Den 30 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten in en nationell handlingsplan till EU-kommissionens rådgivande grupp ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) gällande åldringshantering vid de svenska kärnkraftsreaktorerna.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forsknings- och utvecklingsprogram för hantering och slutförvar av kärnavfall granskas

  De svenska reaktorinnehavarna har gemensamt lämnat in ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska nu granska och utvärdera Fud-programmet. För att få in betydelsefulla synpunkter skickar myndigheten...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SKB:s kompletteringar om slutförvar

  Strålsäkerhetsmyndigheten har som remissinstans till regeringen granskat och yttrat sig över de kompletterande underlag som Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) lämnat in till regeringen i ärendena om tillståndsprövning enligt kärntekniklagen samt...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i Mark- och miljödomstolens huvudförhandling om utbyggnad av SFR

  Den 23 september inleder mark- och miljödomstolen huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Strålsäkerhetsmyndigheten...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny rapport om IAEA:s kärnämneskontroll presenteras i dag i Wien

  I samband med Internationella atomenergiorganet IAEA:s årliga generalkonferens i Wien presenterar Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) en ny rapport som undersöker IAEA:s möjligheter till vidareutveckling för att möta utmaningarna inom kärnämneskontroll.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker förslaget till ny kärntekniklag

  Strålsäkerhetsmyndigheten är positiv till och tillstyrker förslaget till ny kärntekniklag. Myndigheten lämnar dock några förslag till ändringar: att det förtydligas vilka krav som gäller för kärnämneskontroll, att använt...

  Innehållstyp: Nyheter