Nyheter

Visar 82 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av Westinghouse bränslefabrik

  Verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse) bedrivs i stort sett enligt gällande krav men strålsäkerheten kan förbättras inom flera områden. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2015-2016 års samlade strålsäkerhetsvärdering som myndigheten presenterat för bolagets

  Innehållstyp: Nyheter
 • Undvik att bränna dig i vårsolen

  En vinterblek hud är extra känslig. Därför är risken att bränna sig i vårsolen extra stor. En enkät Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört visar att runt en miljon svenskar om året bränner sig när de vistas i trädgården eller på balkongen. Att bränna sig i solen ökar risken att senare i livet drabbas

  Innehållstyp: Nyheter
 • Myndigheten lägger grunden för en nationell kompetensförsörjning inom strålsäkerhet till år 2025

  Ett regeringsuppdrag har gett Strålsäkerhetsmyndigheten ansvaret att utreda förutsättningarna att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, både inom den egna myndigheten och hos andra relevanta aktörer. Industri, lärosäten och andra berörda aktörer ska involveras i

  Innehållstyp: Nyheter
 • Planer för internationellt miljö- och strålsäkerhetsarbete rapporterat till regeringen

  I en rapport till Miljö- och energidepartementet föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten ett flertal insatser på strålsäkerhetsområdet i Ryssland och Östeuropa.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nordisk enighet: barn ska ha bättre tillgång till skugga

  I ett gemensamt uttalande rekommenderar de nordiska strålsäkerhetsmyndig-heterna kommuner och stadsplanerare att utveckla bra utemiljöer där möjligheten till skuggiga platser ska finnas för barn och unga. Bakgrunden är att antalet hudcancerfall i Norden fortsätter att öka.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Det svenska systemet för skydd av kärntekniska anläggningar och transporter får godkänt i internationell granskning

  Det svenska systemet för fysiskt skydd och informationssäkerhet vid kärnkraftverken, på andra kärntekniska anläggningar samt under transporter fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Det visar den rapport som en expertgrupp från det internationella atomenergiorganet IAEA överlämnat till

  Innehållstyp: Nyheter
 • Svafo, Cyclife och Studsviks helhetsbedömningar har granskats

  AB Svafo och Cyclife Sweden AB hanterar kärnavfall och Studsvik Nuclear AB genomför undersökningar på material, bland annat kärnbränsle. Alla tre har tillstånd enligt kärntekniklagen och därför måste de enligt lagen genomföra en helhetsbedömning av sin verksamhet vart tionde år. Nu har

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2017: Forsmarks strålsäkerhet är acceptabel

  Strålsäkerheten vid Forsmarks kraftgrupp AB (FKA) är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer i Forsmark.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar delrapport om beredskapszoner till regeringen

  Den befintliga beredskapszonen kring bränslefabriken i Västerås är, med några mindre justeringar, tillräcklig. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i en delrapport i översynen av Sveriges beredskapszoner. Dessutom föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att beredskapszonen runt Studsviksområdet

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter att öka

  Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda till målåret 2020, dock inte den om ultraviolett (UV) strålning. Det bedöms inte vara möjligt att minska antalet fall av hudcancer så att de är färre år 2020

  Innehållstyp: Nyheter