Nyheter

Visar 172 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Avvecklingsresan del 3 – Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet?

  Måndagen den 27 maj är det dags för den tredje delen i Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. Den här gången kommer samtalet att handla om det som drift och avveckling av kärnkraft resulterar i, förvar av radioaktivt

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Tillfredställande strålsäkerhet på Ringhals

  Strålsäkerheten på Ringhals AB:s fyra reaktorer är tillfredställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering. Det innebär att värderingen inte har förändrats sedan föregående

  Innehållstyp: Nyheter
 • Låga nivåer av cesium-137 uppmätta i Sverige

  Låga nivåer av det radioaktiva ämnet cesium-137 uppmättes under vecka 17 i Sverige. De uppmätta nivåerna innebär inte någon risk för människor eller miljö. Detektionerna av cesium-137 skedde under samma tidperiod som partikelhalterna i luften

  Innehållstyp: Nyheter
 • 1,8 miljoner till forskning om radionuklider genererade vid ESS

  I den planerade forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund kommer specifika radionuklider, som inte förekommer i andra verksamheter med joniserande strålning, att genereras. Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser 1,8 miljoner kronor till forskning för

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2019: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

  Strålsäkerheten på Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Avvecklingsresan 2: Historiska anläggningar och sanering av mark – vad har vi lärt oss?

  I dag är det dags för den andra delen i Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. Samtalet kommer att handla om historiska anläggningar och sanering av mark. Du kan följa det live på plats i Strålsäkerhetsmyndighetens

  Innehållstyp: Nyheter
 • Handbok gör det enklare för smådjursveterinärer att tolka strålskyddskrav

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en handbok för smådjursveterinärer. Handboken gör det enklare för veterinärerna att tolka de strålskyddskrav som ställs i lag, förordning och föreskrift. Handboken presenterades på VeTA-dagarna

  Innehållstyp: Nyheter
 • Efter stor efterfrågan – webbsänt seminarium om radon genomförs 7 maj

  Strålsäkerhetsmyndigheten har bjudit in kommuner och länsstyrelser till seminarier om radon och den nya lagstiftningen på området. Eftersom efterfrågan har varit stor kommer nu ett öppet webbsänt seminarium att genomföras den 7 maj.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny tillsynsvägledning om radon stöttar miljö- och hälsoskyddsinspektörer

  För att stötta kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer i tillsynsarbetet gällande radon har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en tillsynsvägledning. Vägledningen ersätter inte kraven i strålskyddslagen och -förordningen men

  Innehållstyp: Nyheter
 • E-tjänst för anmälan lanseras den 9 april

  Den 9 april lanserar Strålsäkerhetsmyndigheten en e-tjänst för anmälan. Lanseringen sker samtidigt som anmälningsplikten träder i kraft för verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material, tandläkare med röntgenutrustning

  Innehållstyp: Nyheter