Nyheter

Visar 148 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Anmälningsplikten senareläggs till den 5 mars

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut SFR

  Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Det är innebörden av det yttrande som Strålsäkerhetsmyndigheten

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med avfallsfrågor

  Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Sedan 2018 sker utbetalning av medel för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny rapport – svenskarnas attityder till solning utvecklas positivt

  Svenskarnas attityder till att sola och att använda solskydd utvecklas i en positiv riktning. Även om den varma sommaren inneburit att fler människor bränt sig så skyddar en stor andel av föräldrarna sina barn mot solen och andelen

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kommuner uppmanas att anmäla planerade lasershower

  Lasershower kan vara ett trevligt alternativ till fyrverkerier på nyårsafton. Men att använda laser kan kräva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, beroende på laserns styrka. Lasershower kan blända

  Innehållstyp: Nyheter
 • Intresseorganisationer, forskare och mobilindustri bjuds in till möten om 5G

  Som ett led i arbetet med att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G, har Strålsäkerhetsmyndigheten bjudit in intresseorganisationer, forskare och mobilindustri

  Innehållstyp: Nyheter
 • Sveriges nationalrapport om åldringshantering vid kärnkraftreaktorerna granskad

  I en tematisk granskning på EU-nivå har Sveriges nationalrapport om åldringshantering vid de svenska kärnkraftreaktorerna granskats. Övriga medlemsländers rapporter har granskats samtidigt och ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group)

  Innehållstyp: Nyheter
 • Så granskade myndigheten Ringhals ansökan att återstarta R2 efter bottenplåtsreparationer

  Med anledning av uppmärksamhet i media beskriver Strålsäkerhetsmyndigheten här sin hantering och granskning kopplat till allvarliga skador på en bottenplåt i Ringhals 2:s reaktorinneslutning. Detta var under åren 2014-2016 ett mycket

  Innehållstyp: Nyheter
 • 3,8 miljoner till doktorandtjänst i experimentell nanodosimetri

  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) får 3,8 miljoner kronor i forskningsbidrag för att finansiera en doktorandtjänst inom experimentell nanodosimetri. Projektet löper 2018-2023.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår beredskapsplanering kring ESS

  Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att en beredskapszon på ungefär 700 meter kring European Spallation Source (ESS) inrättas när anläggningen tas i rutinmässig drift. Förslaget har tagits fram i samråd med Lunds kommun.

  Innehållstyp: Nyheter