Publikationer

Din avgränsning ger 36 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2013:05 Acceleratordrivna subkritiska system - en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll

  Den nu resulterande rapporten beskriver översiktligt utrustning och komponenter som behövs för drift av ett acceleratordrivet subkritiskt system, där informationen är baserad på litteraturstudier. Rapporten berör också förutsättningarna för

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:04 Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stage 18

  The program executed in Stage 18 consists of the following three parts: Application of CoreSim with a two-dimensional model of vibrating fuel assemblies, for the calculation of ex-core detector noise throughout a fuel cycle; An investigation of the neutron noise, induced by propagating

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:03 Torium – en studie ur ett kärntekniskt perspektiv

  Den nu resulterande rapporten berör kortfattat toriums egenskaper, förekomst samt dess användningsområden utanför den kärntekniska industrin. Toriums kärnbränslecykel presenteras, inklusive bränsleframställning och upparbetning. Omfattande härdberäkningar

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:02 Forskningsreaktorer - en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll

  Den nu resulterande rapporten berör kortfattat några olika typer av forskningsreaktorer liksom några av deras viktigaste användningsområden. Dessutom berörs reaktorernas användbarhet för plutoniumproduktion samt några indikationer på reaktordrift.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2013:01 Validation of Weld Residual Stress Modeling in the NRC International Round Robin Study

  Weld residual stresses (WRS) have a large influence on the behavior of cracks growing under normal operation loads and on the leakage flow from a through-wall crack. Accurate prediction on weld residual stresses is important to make proper decisions when cracks in weld joints are detected.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Tubbrott i en tryckvattenreaktor

  Svenska tryckvattenreaktorer har tre ånggeneratorer som innehåller tusentals tuber. Tuberna är en säkerhetsbarriär mellan kärnkraftverkets primär- och sekundärkrets.Om en tub går av måste reaktorn stoppas och den skadade ånggeneratorn isoleras.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Snabbstopp i en tryckvattenreaktor

  Faktabladet beskriver hur en tryckvattenreaktor snabbstoppas för att omedelbart avbryta kärnklyvningen. Reaktorn kan snabbstoppas både automatiskt och manuellt.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Inneslutningen i en kokvattenreaktor

  Reaktorinneslutningen är en av de säkerhetsbarriärer som skyddar omgivningen från radioaktiva utsläpp vid en olycka. Faktabladet beskriver hur inneslutningen i svenska kokvattenreaktorer är konstruerade för detta.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Bränslebyte i kokvattenreaktor

  Faktabladet beskriver hur bränslets byts i en kokvattenreaktor. Cirka en femtedel av bränsleelementen i en reaktor byts årligen. Bytet görs under den årliga revisionen, när reaktorn är avställd.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Snabbstopp i en kokvattenreaktor

  Faktabladet beskriver hur en kokvattenreaktor snabbstoppas för att omedelbart avbryta kärnklyvningen. Reaktorn kan snabbstoppas både automatiskt och manuellt.

  Innehållstyp: Publikationer