Publikationer

Din avgränsning ger 8 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser

  Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön och i detta ansvar ingår att känna till radonhalten på arbetsplatser. Radonhalten på en arbetsplats bör mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Handbok i strålskydd för häströntgen

  Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar med röntgendiagnostik av hästar, vilket vi i denna handbok har valt att kalla häströntgen. Den riktar sig både till kliniker och ambulerande verksamheter.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Handbok: Radon – Bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde

  Den 1 juni 2018 trädde strålskyddslagen och strålskyddsförordningen ikraft. Bestämmelserna i lagen och förordningen reglerar bland annat vad som gäller för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Syfte Denna handbok riktar sig till kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Analys av radon i vatten – metodbeskrivning

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Handbok: Tillståndspliktig verksamhet – Industriell radiografering

  Denna handbok är skriven för dig som bedriver tillståndspliktig verksamhet med industriell radiografering. Den är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig att uppnå ett bra strålskydd i din verksamhet.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Handbok: Anmälningspliktig verksamhet – Smådjursröntgen

  Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar inom anmälningspliktig veterinärverksamhet. Handboken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att uppnå ett bra strålskydd på din klinik.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor

  Vid mätning av radonhalten i skolor och förskolor ska metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser användas. Vägledningen för mätning av radonhalten i skolor och förskolor förtydligar endast hur urval av lokaler i skolor och förskolor kan göras vid mätning av radonhalten samt redogör för vad som bör...

  Innehållstyp: Publikationer