Publikationer

Välj innehållstyp:

Välj område:

Välj år:

Välj utgivare:

Välj språk:

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1985:08 Radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial

    Denna rapport redovisar samtliga aktivitetsbestämningar av byggnadsmaterial som har utförts vid statens strålskyddsinstitut (SSI) under åren 1962 och 1972 t.om. 1984. Proverna har undersökts med avseende på de naturligt förekommande radionukliderna 232 Th, 226 Ra och 40 K. Dessa har jämförts med

    Innehållstyp: Publikationer