Publikationer

Din avgränsning ger 14 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:05 Doskatalogen för nukleärmedicin; projekt SSI P 1426.04

  Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldoser till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser Denna nya rapport innehåller data för: 11 C-märkta

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:04 Recent Research on EMF and Health Risks. Fourth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2006

  This year’s report includes a preamble in which the work process of the group is described. In particular the methods for evaluation of the results of studies as well as for synthesizing the scientific evidence within a research area are described. A recent childhood leukaemia study from Japan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02e Radiation Environment in Sweden, summary

  The radiation environment to which the population of Sweden is exposed is dominated by medical investigations and background radiation from the ground and building materials in our houses. That is the conclusion of the first general Swedish summary of environmental monitoring data and dose

  Innehållstyp: Publikationer