Publikationer

Välj år:

Välj utgivare:

Din avgränsning ger 25 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:30 A model for fission gas release from mixed oxide nuclear fuel

  Nuclear fuel containing mixed oxide (MOX) pellets have been used since the 1960's. MOX fuel pellets are made from a mixture of uranium and plutonium oxide. MOX allows the large quantities of fissile isotopes produced and remaining in spent nuclear fuel from light water reactors to be recycled.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:43 ProLBB - A Probabilistic Approach to LeakBefore Break Demonstration

  The SKI regulation SKIFS 2004:2 allows for the use of Leak Before Break (LBB) as one way to provide assurance that adequate protection exists against the local dynamic consequences of a pipe break. The way to demonstrate that LBB prevails relies on a deterministic procedure for which a leakage

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2006

  Säkerhetsproblemen i el-systemen vid reaktor Forsmark 1 var den dominerande händelsen i de svenska kärntekniska anläggningarna under 2006. Händelsen har fått stor betydelse för synen på tillförlitligheten när det gäller säkerhetssystems funktioner och har väckt stor internationell uppmärksamhet.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:26 Safety Culture Enhancement Project Final Report

  At the International Conference on Safety Culture in Nuclear Installations, organized by IAEA in 2002, one concluding remark was that the regulators should encourage a sincere interest in safety culture among licensees. In line with this SKI wanted to explore a proactive path to encourage the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2006

  Safety related problems in the electric systems of the Forsmark 1 reactor were the dominant event in Swedish nuclear power plants in 2006. The incident has had a significant impact on our attitude towards the reliability of how safety systems function both in Sweden and abroad. In connection with

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:18 Marvikenreaktorn - ett industripolitiskt utvecklingsprojekt i otakt med tiden

  Den statliga Atomenergiutredningen tillsattes 1955 och publicerade sin rapport i början av 1956. Med utgångspunkt från diskussionerna inom utredningen offentliggjorde Vattenfall samtidigt planer på två reaktorprojekt Adam och Eva. Det statligt finansierade forsknings- och utvecklingsföretaget AB

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:16 Hantering av händelser, nära misstag

  Resultaten från kartläggningen visar att det finns många som använder olika typer av rapporteringsverktyg men inget speciellt för just ”nära misstag”. En slutsats är just att man inte ska behöva rapportera olika saker i olika system. En annan slutsats är att rapporteringssystemet behöver vara

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:15 Evaluation of the FRAPTRAN -1.3 Computer Cod

  The FRAPTRAN-1.3 computer code has been evaluated regarding its applicability, modelling capability, user friendliness, source code structure and supporting experimental database. The code is intended for thermo-mechanical analyses of light water reactor nuclear fuel rods under reactor power and

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:14 Review of experimental data for modelling LWR fuel cladding behaviour under loss of coolant accident conditions

  This project has contributed to the research goal of giving a basis for SKIs supervision by means of evaluating experimental data and modelling the nuclear fuel cladding during a design base accident. The project has also contributed to the research goal to develop the competence about licensing

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:42 Regleringen av matarvattenflödet i en PWR - Med exempel från Ringhals 3

  Rapporten ger en redovisning av kända och potentiella problem med matarvatten- regleringen i tryckvattenreaktorer, problem som i vissa fall förekommit tidigare internationellt. Vidare ges en detaljerad beskrivning av matarvattenregleringen vid Ringhals 3, som kan sägas vara representativ även för

  Innehållstyp: Publikationer