Publikationer

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

SSI

Välj språk

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1994:02 Magnetfält från barnkuvöser och barnvärmebäddar

    I undersökningen mättes magnetfälten från fyra olika barn kuvöser samt en växelströms- och en likströmsmatad barnvärmebädd. Mätningarna påvisade en starkt varierande, Inhomogen magnetfältsfördelning i kuvöserna. Tre kuvöser...

    Innehållstyp: Publikationer