Publikationer

Välj område

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2003:20 Metoder för översyn av larmkriterier

    Nuvarande larmnivåer för kärnkraftverken och därtill knutna larmkriterier etablerades vid den senaste översynen för ca 10 år sedan. Utlösning av larmnivå baseras till stor del på kriterier som bygger på konstaterade haverier och på radiologiska...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2003:21 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2002

    Under 2002 förekom inte några allvarliga driftstörningar vid de svenska kärnkraftverken som innebar att säkerheten var hotad. Inga händelser inträffade som medförde onormala stråldoser eller doser över dosgränserna vare sig till personal eller...

    Innehållstyp: Publikationer