SSMFS 2018:10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radon på arbetsplatser

Ändringsföreskrift SSMFS 2019:3 och senare SSMFS 2019:6 har ändrat övergångsbestämmelsen till 4 och 5 §§ i SSMFS 2018:10.

Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser, se nedan.

Vägledning med bakgrund och motiv till föreskriften samt ändringsföreskrifter kan endast laddas ner.